Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Datonychus urticae (Boheman in Schönherr, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek występujący w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, docierający na północ do Danii; notowany ponadto z zachodniego Podola, Kaukazu i Bliskiego Wschodu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju; występuje głównie w ciepłych grądach. Żyje w cienistych miejscach na czyśćcu leśnym - Stachys silvatica L., na Podolu i Słowacji zbierany na murawach kserotermicznych, na czyśćcu kosmatym - Stachys germanica L. (M. Wanat*); w krajach zachodnich i południowych również na u nas nie występujących gatunkach szałwi - Salvia L. Larwa żeruje i odbywa rozwój w łodygach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 21 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Griep 1939b, Stachowiak P. 1994b
KFP 21 Dolny Śląsk Świdnica Gerhardt 1903b, Gerhardt 1903d, Gerhardt 1910, Polentz 1949
KFP 21 Dolny Śląsk Wrocław-Pracze Odrzańskie Polentz 1939b
KFP 21 Dolny Śląsk Wrocław-Wojnów, Szczodre koło Wrocławia Szypuła J.*
KFP 21 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków i okolice Smreczyński 1950, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983
KFP 21 Beskid Zachodni Rytro Smreczyński 1939b, Petryszak 1982
KFP 21 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994
KFP 21 «Prusy» Reitter 1916
KFP 21 «Śląsk» Schilsky 1909, Reitter 1916, Dalla Torre i Hustache 1930, Wagner H. 1944b, Horion 1951, Smreczyński 1974, Lohse 1983
KFP 21 «Karpaty» Smreczyński 1974