Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Miarus (Miaromimus) graminis (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony w Europie od południowych obszarów Fennoskandii po kraje śródziemnomorskie, docierający na wschód do Syberii, Kaukazu i Syrii. W Polsce, chociaż nie notowany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju, od Bałtyku aż po Tatry. Występuje na łąkach, miedzach, zrębach, suchych wzgórzach, w rowach, zaroślach i widnych lasach. Żyje na dzwonku brzoskwiniolistnym - Campanula persicifolia L., dzwonku okrągłolistnym - C. rotundifolia L. i dzwonku skupionym - C. glomerata L. Larwa żeruje i odbywa rozwój w torebkach nasiennych; żywi się nasionami, nie powodując wyrośli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wawer, Brwinów (Smreczyński 1932), nadl. Ostrów Mazowiecka - uroczysko Biel (Szujecki 1959); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b, Wanat 1994), Wrocław-Wojnów (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur M. 1983, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. 1994e, Mazur M. i Wanat 1994, Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Łętowski 1981, Mazur M. 1992, Wanat 1994), Tarnogóra koło Izbicy, Opoka Duża koło Annopola (Wanat M.*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Machnów (Kuśka A.*); Nizina Sandomierska: Bolestraszyce koło Przemyśla (Wanat M.*); Sudety Zachodnie: Bukowiec woj. Jelenia Góra (Gerhardt 1901, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Moszczaniec woj. Krosno (Petryszak i in. 1993), Przemyśl (Białooki P.*); Bieszczady (Petryszak 1977, Stachowiak P. 1994), Połonina Caryńska (Kuśka A.*), Zatwarnica (Wanat M.*); Tatry: Skorusi Żleb, Polana Chochołowska (Knutelski i Kuśka 1991); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1846, Zebe G. 1853, Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskid Niski» (Petryszak i in. 1993)