Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria longicornis (Herbst, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek występujący głównie w środkowej i północnej części Europy, w Szwecji sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a najdalej na wschód wysuniętym stanowiskiem jest Jarosławl (ZSRR). Niektóre dane o rozmieszczeniu odnoszą się do bardzo podobnego gatunku C. impressa (Ol.), z którym był niekiedy mylony. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w siedmiu krainach, przy czym występowanie w Sudetach Zachodnich winno być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż J, Gerhardt (1910) nie zaliczył tego gatunku do chrząszczy śląskich, mimo że uprzednio (1905b, 1905d, 1906) wykazał go z Kotła pod Śnieżką. Poławiany na butwiejącym i zapleśniałym drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 Pobrzeże Bałtyku Frantzius 1853, Lentz 1879, Labler 1920, Kleine 1940, Horion 1961
KFP 13 Pojezierze Pomorskie Trzebiechowo, Wielumie woj. Szczecin Kleine 1940
KFP 13 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Częstochowa, Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 13 Wyżyna Małopolska Widzów woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 13 Roztocze Smoryń woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 13 Sudety Zachodnie Kocioł pod Śnieżką Gerhardt 1905b, Gerhardt 1905d, Gerhardt 1906
KFP 13 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923c
KFP 13 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 13 «Prusy» Kugelann 1794, Mannerheim 1844, Lentz 1857
KFP 13 «gubernia piotrkowska» Jakobson 1915

Uwagi:
«Prusy»: terra typica! dla Latridius ruficornis Kug.