Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysolina (Ovostoma) olivieri (Bedel, 1892)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem Alpy, Karpaty, góry Półwyspu Bałkańskiego oraz ich przedgórza. Gatunek ten ma tworzyć dwa podgatunku z których Ch. (O.) olivieri slovaca Bech. ma występować w Karpatach Zachodnich, a pozostałą część areału gatunkowego ma zasiedlać podgatunek nominotypowy. Faktyczne rozmieszczenie tych podgatunków w naszym kraju nie jest dotychczas wyjaśnione. Według dotychczasowych danych z piśmiennictwa omawiany gatunek był notowany z 7 krain południowych, przy czym błędnie z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Bieszczadów. A. Warchałowski (1973) podał, że omawiany gatunek był łowiony pod Krakowem, opierając się prawdopodobnie na danych B. Kotuli (1874), ale autor ten wykazał go tylko z Drohobycza (obecnie USRR). Wzmianka o złowieniu tego chrząszcza w Bieszczadach (Warchałowski 1973) oparta była na informacji M. Węgrzeckiego (1963) o znalezieniu Ch. coerulea (Oliv.) w Komańczy, ale okazy dowodowe z tego stanowiska według L. Borowca (1984) należą jednak do Ch. (O.) globipennis (Suffrian). Bionomia tego gatunku poznana fragmentarycznie; postacie dojrzałe poławiano na szałwi lepkiej — Salvia glutinosa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 16 Roztocze Kuntze R. 1926, Warchałowski 1973
KFP 16 Beskid Zachodni Rytro Węgrzecki 1963
KFP 16 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930d, Warchałowski 1973
KFP 16 Beskid Wschodni Turnica pod Przemyślem Trella 1938
KFP 16 Pieniny Węgrzecki 1963, Warchałowski 1973
KFP 16 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884, Reitter 1912, Łomnicki M.A. 1913, Weise J. 1916, Winkler A. 1930, Horion 1951
KFP 16 «Karpaty Zachodnie» Warchałowski 1973
KFP 16 «Galicja» Suffrian 1851, Weise J. 1882