Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Oromus) alpinus (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zasiedlający głównie strefę subalpejską i alpejską we wszystkich górach Europy środkowej, wykazywany nadto z Pirenejów, Apeninów i Masywu Centralnego we Francji. W Polsce występuje w całym łuku karpackim, nie znany jest jednak dotychczas z Sudetów. Poławiany od czerwca do sierpnia w ekskrementach jeleni, owiec, kóz i w norach świstaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Beskid Zachodni Babia Góra Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967, Stebnicka 1976, Stebnicka 1976b
KFP 9 Beskid Zachodni Barania Góra Stebnicka 1976
KFP 9 Beskid Wschodni Nowicki M. 1864
KFP 9 Bieszczady Stebnicka 1976
KFP 9 Bieszczady okolice Tarnicy Stebnicka*
KFP 9 Tatry Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Letzner 1874b, Hildt 1896, Szymczakowski 1962b, Stebnicka 1976
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 9 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913
KFP 9 «polska strona Karpat» Łomnicki M.A. 1911