Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anisoplia lata Erichson, 1847
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowo-wschodniej i w południowo-wschodniej części Europy Środkowej. Ranga taksonomiczna omawianego gatunku i jej stosunek do A. flavipennis Brullé nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśniona. Według Machatschke, 1972 (Coleopt Cat. Suppl., pars 66, fasc. 1) omawiany takson należy traktować jako podgatunek A. flavipennis Brullé. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, notowany tylko z dwu stanowisk na południu kraju. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Larwy żyją w glebie, postacie dorosłe poławiano od maja do lipca na trawach i zbożach. Zaliczany do szkodników upraw zbożowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: