Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichius zonatus Germar, 1831b
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek południowo-zachodnioeuropejski; dokładne rozmieszczenie tego gatunku nie jest dobrze poznane, gdyż mylony jest z innymi gatunkami. Pewne stanowiska znane są z Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Półwyspu Iberyjskiego i Włoch, notowany jest również z zachodniej części Afryki Północnej. Według A. Horiona (1958) występowanie w Europie Środkowej jest wątpliwe, gdyż doniesienia z NRF, Czechosłowacji i Węgier są odległe czasowo i niepewne. Ogólnikowo z Beskidów wykazany przed przeszło stu laty po raz pierwszy przez E. Reittera (1870) i na podstawie tej wzmianki wykazywany bezkrytycznie później przez innych autorów. Doniesienie Z. Stebnickiej (1978), jakoby był wykazany z Beskidu Śląskiego, nie ma uzasadnienia. Przynależność okazów polskich do omawianego gatunku musi być jeszcze dokładnie zbadana. Bionomia słabo poznana — postacie dorosłe poławiane są od połowy maja do lipca na pobrzeżach lasu i polanach śródleśnych, na kwiatach krzewów i różnych gatunków baldaszkowatych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Gerhardt J. 1910c. Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1909. Jh. Ver. Schles. Ins. k. Breslau, Breslau, 3, str. 5-8. – F.

Kulwieć K. 1907. Chrząszcze Polskie. Klucz do określania owadów tęgopokrywych dla użytku młodzieży, amatorów i ogrodników. Warszawa, 230 str., 47 rys. – F.

Letzner K. 1889. Fortsetzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 14, str. 237-284. – F.

Lgocki H. 1908. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w okolicy Częstochowy w Królestwie Polskiem w latach 1899-1903. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 41, II, str. 18-151. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Pawłowski J. 1961. Próchnojady blaszkorożne w biocenozie leśnej Polski. Ekol. Pol., A, Warszawa, 9, str. 355–437, 24 rys. – F.

Reitter E. 1870. Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 8, 2, str. III–VIII, 1–195. – F. pdf icon

Stebnicka Z. 1978. Żukowate – Scarabaeidae. Grupa podrodzin: Scarabaeidae pleurosticti. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 28b. Warszawa, 63 str., 238 rys. – F.

Trella T. 1937. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Hydrophilidae, Lucanidae, Scarabaeidae. Pol. Pismo Ent., Lwów, 14–15, str. 262–265. – F. pdf icon