Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek występujący głównie w zachodniej, południowej i środkowej części Europy oraz sporadycznie i rzadko w południowej części Fennoskandii. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich na całym obszarze Polski, ale jest stosunkowo rzadko i nielicznie poławiany. Cykl rozwojowy trwa trzy — cztery lata. Larwy żerują przeważnie w dziuplach w próchniejącym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza wierzby lip i dębów, na pobrzeżach lasu, polanach śródleśnych, w starych alejach i przy drogach. Postacie dorosłe poławiane są zwykle pojedynczo od maja do sierpnia. Prowadzi w ciągu dnia skryty sposób życia, chroniąc się przeważnie w dziuplach, skąd wyfruwa o zmroku lub w nocy (znajdowany w wypluwkach sów).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Habelmann 1854, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Czubiński i Urbański 1951, Urbański 1956, Tarchalski 1960, Pawłowski J. 1961); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1868, Schultze 1869, Schultze 1880); Pojezierze Mazurskie: nadleśnictwo Brodnica (Pawłowski J. 1961); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Rothenburg 1909, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Pniewski 1962); Nizina Mazowiecka (Pawłowski J. 1961, Burakowski 1962, Szujecki 1963); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Müller E. 1894, Kolbe W. 1896, Gerhardt 1898, Scholz R. 1927d, Polentz 1929l); Wzgórza Trzebnickie: Topolice woj. Wrocław (Gerhardt 1898); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Scholz E. 1924); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Pawłowski J. 1961); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Góry Świętokrzyskie (Szujecki 1958b); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Roztocze (Jachno 1880, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Jabłoński 1869), okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Stefek 1939); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937), Gorlice (Stebnicka*); Polska (Szlezygier 1891, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Stebnicka 1978); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Gravenhorst 1834, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «woj. krakowskie» (Juszczyk 1950)