Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek występujący głównie w zachodniej, południowej i środkowej części Europy oraz sporadycznie i rzadko w południowej części Fennoskandii. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich na całym obszarze Polski, ale jest stosunkowo rzadko i nielicznie poławiany. Cykl rozwojowy trwa trzy — cztery lata. Larwy żerują przeważnie w dziuplach w próchniejącym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza wierzby lip i dębów, na pobrzeżach lasu, polanach śródleśnych, w starych alejach i przy drogach. Postacie dorosłe poławiane są zwykle pojedynczo od maja do sierpnia. Prowadzi w ciągu dnia skryty sposób życia, chroniąc się przeważnie w dziuplach, skąd wyfruwa o zmroku lub w nocy (znajdowany w wypluwkach sów).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Habelmann 1854, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Czubiński i Urbański 1951, Urbański 1956, Tarchalski 1960, Pawłowski J. 1961
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Brischke 1868, Schultze 1869, Schultze 1880
KFP 9 Pojezierze Mazurskie nadleśnictwo Brodnica Pawłowski J. 1961
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schumann 1904, Rothenburg 1909, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Pniewski 1962
KFP 9 Nizina Mazowiecka Pawłowski J. 1961, Burakowski 1962, Szujecki 1963
KFP 9 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 9 Dolny Śląsk Kelch 1846, Müller E. 1894, Kolbe W. 1896, Gerhardt 1898, Scholz R. 1927d, Polentz 1929l
KFP 9 Wzgórza Trzebnickie Topolice woj. Wrocław Gerhardt 1898
KFP 9 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Scholz E. 1924
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Pawłowski J. 1961
KFP 9 Wyżyna Małopolska okolice Miechowa Kulczyński W. 1873
KFP 9 Góry Świętokrzyskie Szujecki 1958b
KFP 9 Wyżyna Lubelska Puławy Jakobson 1915b
KFP 9 Roztocze Jachno 1880, Tenenbaum 1913
KFP 9 Nizina Sandomierska Rzeszów Jabłoński 1869
KFP 9 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870
KFP 9 Beskid Zachodni Wachtl 1870, Stefek 1939
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1937
KFP 9 Beskid Wschodni Gorlice Stebnicka*
KFP 9 Polska Szlezygier 1891, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Stebnicka 1978
KFP 9 «Prusy» Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857
KFP 9 «Śląsk» Weigel 1806, Gravenhorst 1834, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 9 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 9 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858
KFP 9 «woj. krakowskie» Juszczyk 1950