Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryops (Yrdops) nitidulus (Heer, 1841)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej i środkowej części Europy, poza tym notowany z Wysp Brytyjskich, Danii i trzech południowych prowincji Szwecji. W Polsce z wyjątkiem wyższych partii górskich występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale notowany dotychczas z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Występuje głównie w wyższych partiach górskich, rzadziej na podgórzach i terenach nizinnych. Żyje w strumieniach, na wilgotnych murawach i bagnistych łąkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Horion 1955); Pojezierze Mazurskie: Jedwabno woj. Olsztyn, Szczytno (Horion 1955), Jałowy Róg woj. Suwałki (Więźlak*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1907); Górny Śląsk: Racibórz (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Wanka 1915, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Bieszczady: potok Wołosaty, Wołosate (Więźlak*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Prusy Zachodnie» (Jakobson 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)