Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityogenes bistridentatus (Eichhoff, 1878c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zasiedlający góry i podgórza w środkowej części Europy, na wschód docierający do Krymu, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce rytownik kosodrzewinowiec był notowany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w krainach zachodnich i południowych. Żeruje głównie na kosodrzewinie, rzadziej na limbie i świerku, wyjątkowo na sośnie. Opada drzewa stojące i materiały leżące. Żerowiska wieloramienne, podłużne, wyraźnie zaznaczone w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Kaj 1966); Dolny Śląsk: okolice Legnicy, Nysy (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Panewnik (Scholz E. 1907); Góry Świętokrzyskie (Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska: Janów Lubelski (Fejfer F. 1927); Roztocze (Tenenbaum 1918, Fejfer F. 1927); Nizina Sandomierska: okolice Biłgoraja (Nunberg 1930); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1907b, Gerhardt 1907d, Gerhardt 1910, Pfeffer 1932, Horion 1935, Nunberg 1960); Beskid Zachodni (Nunberg 1928, Nunberg 1929, Nunberg 1960, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Anonim 1913, Nunberg 1929); Tatry (Kozikowski 1922b, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929, Nunberg 1930b, Nunberg 1947c, Nunberg 1960, Pfeffer 1932, Horion 1935, Szymczakowski 1962b); Polska (Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987); «Śląsk» (Trédl 1907, Schilsky 1909, Hagedorn 1910, Kleine 1912b, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1913d, Kleine 1914b, Reitter 1916, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929, Horion 1951, Schedl 1981); «Karpaty Zachodnie» (Pfeffer 1932); «Beskidy» (Pfeffer 1932)