Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i północną część Europy oraz Syberię, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. Korniczek ostrozębny w Polsce zamieszkuje obszary nizinne i górzyste z wyjątkiem wyższych położeń, ale nie notowany jeszcze z niektórych krain. Głównym żywicielem jest sosna pospolita, występuje również sporadycznie na świerku, jodle, modrzewiu, limbie i sośnie czarnej. Opada zwykle leżaninę z cieńszą korą, rzadziej drzewa stojące. Żerowisko typu gwiaździstego, z 3-7 chodnikami macierzystymi, wyraźnie wygryzione w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Pomorskie nadleśnictwo Ryjewo Capecki 1967
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Pieniężno Andersch 1851
KFP 18 Pojezierze Mazurskie nadleśnictwo Tabórz koło Ostródy Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1962c
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Majewski Ż. 1958, Kaj 1966, Burzyński J. 1971, Bałazy i in. 1974, Kiełczewski i Wiśniewski 1980, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Bałazy i Michalski 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Nunberg 1929
KFP 18 Puszcza Białowieska Escherich 1917, Kéler 1922d, Kloska 1922, Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Okołów 1968b
KFP 18 Dolny Śląsk Kelch 1846, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 18 Górny Śląsk Bobrowniki Scholz E. 1906
KFP 18 Górny Śląsk nadleśnictwo Rudy Raciborskie i Rybnik Bychawska 1983
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Zakrzew woj. Częstochowa Karpiński 1925, Nunberg 1929
KFP 18 Wyżyna Małopolska Voroncov 1910, Karpiński 1926, Nunberg 1929, Wiąckowski 1957b
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Kielce Michalski i Ratajczak 1989, Kéler 1922c
KFP 18 Wyżyna Lubelska Puławy Jacentkovskij 1912
KFP 18 Wyżyna Lubelska Janów Nunberg 1929
KFP 18 Roztocze Tenenbaum 1918, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929
KFP 18 Nizina Sandomierska Las Niepołomicki Nunberg 1929
KFP 18 Nizina Sandomierska nadleśnictwo Mielec Bychawska 1983
KFP 18 Sudety Zachodnie Gerhardt 1910, Pfeffer 1932, Michalski 1957
KFP 18 Sudety Wschodnie Śnieżnik Kłodzki Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 18 Beskid Zachodni Gerhardt 1910, Wanka 1915, Nunberg 1929, Pfeffer 1932
KFP 18 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930c
KFP 18 Bieszczady Bałazy i Michalski 1964
KFP 18 Pieniny Kozikowski 1922b, Nunberg 1929, Karpiński 1948
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Michalski 1957, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987
KFP 18 Polska Południowa Voroncov 1909
KFP 18 «Prusy» Zebe G. 1853, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929
KFP 18 «Śląsk» Letzner 1871, Leder 1872, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929
KFP 18 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913