Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xyleborus cryptographus (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Danii i południowych prowincji Fennoskandii, a na wschód po Syberię Zachodnią. W Polsce rozwiertek ten znany jest z nielicznych stanowisk na niżu i podgórzach, nie notowany dotychczas z Sudetów i Karpat. Żeruje głównie na osice, rzadziej na topoli czarnej. Rozmnaża się przeważnie dzieworodnie. Na kilkaset lub więcej samic znajdowano tylko jednego samca. Samica drąży tylko w korze chodnik macierzysty nieregularnego kształtu, długości do kilku centymetrów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Puszcza Tucholska — nadleśnictwo Woziwoda (Nunberg 1930, Trella 1930c); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1857, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1908b, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); Puszcza Białowieska (Nunberg 1930, Trella 1930c, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1893c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1904, Gerhardt 1907, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1927, Nowotny i Polentz 1933, Schnaider Z. 1959); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zakrzew koło Częstochowy (Karpiński 1925, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); Wyżyna Małopolska: Suchedniów woj. Kielce (Jacentkovskij 1912), Nasiechowice koło Miechowa (Nunberg 1960); Góry Świętokrzyskie: Bodzentyn (Jacentkovskij 1912); Wyżyna Lubelska: Strzelce woj. Chełm (Fejfer F. 1929); Roztocze (Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); Beskid Wschodni: Gruszów koło Przemyśla (Trella 1930c); Polska (Kulwieć 1907, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987); «Prusy» (Siebold 1847, Andersch 1851, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Trédl 1907, Kleine 1912b, Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1929, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Horion 1951); «Galicja» (Nowicki M. 1865)