Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Pseudoperapion) brevirostre Herbst, 1797
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący środkową i południową część Europy, notowany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Algierii. W Polsce, aczkolwiek nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla głównie ciepłe i suche środowiska. Żyje na dziurawcu kosmatym — Hypericum hirsutum L., dziurawcu zwyczajnym — H. perforatum L. i dziurawcu rozesłanym — H. humifusum L. Postacie dojrzałe odżywiają się tkankami liści, wygryzając w nich otwory. Larwy żerują w puszkach owocowych, gdzie wyżerają niedojrzałe nasiona. W jednej puszce może występować wiele larw. Przepoczwarczenie następuje pod koniec lipca, niektóre opóźnione larwy znajdowano jeszcze w końcu sierpnia w towarzystwie poczwarek i młodych chrząszczy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Gotwald 1968, Zumpt 1931, Köstlin 1973
KFP 18 Pojezierze Mazurskie nadleśnictwo Ruda — rezerwat «Szumny Zdrój», nadleśnictwo Lidzbark Gotwald 1968
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Puszcza Augustowska Wanat 1989
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — Szeroki Bór Wanat*
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Weise 1872, Osterloff 1882, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Stachowiak P. i Baraniak 1980
KFP 18 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 18 Nizina Mazowiecka Warszawa-Powsin, Rogóźno koło Łowicza Wanat*
KFP 18 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 18 Dolny Śląsk Przyłęk koło Nysy, Ślęża Kuśka*
KFP 18 Dolny Śląsk Wrocław-Wojnów, Kamieniec Wrocławski Wanat*
KFP 18 Wzgórza Trzebnickie Oborniki Śląskie Polentz 1949
KFP 18 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 18 Górny Śląsk rezerwat Kwiatkowa Góra w Ligocie Dolnej Kuśka*
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Mazur M. 1983
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Podlesice koło Zawiercia Kuśka*
KFP 18 Wyżyna Małopolska Osterloff 1882, Cmoluch i in. 1975
KFP 18 Wyżyna Małopolska 6 miejscowości Wanat*
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Łysica, Św. Katarzyna Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 18 Wyżyna Lubelska Osterloff 1882, Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b
KFP 18 Roztocze Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Łętowski 1981
KFP 18 Roztocze Józefów, Zwierzyniec Wanat*
KFP 18 Sudety Zachodnie koło Wojcieszowa Gerhardt 1910
KFP 18 Sudety Zachodnie Leśna koło Lubania Śląskiego, Jawor Kuśka*
KFP 18 Sudety Wschodnie rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza Kuśka*
KFP 18 Beskid Zachodni Ustroń Letzner 1871, Gerhardt 1891c
KFP 18 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987
KFP 18 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 18 «Śląsk» Schilling 1842, Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912
KFP 18 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 18 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873