Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Ceratapion) alliariae Herbst, 1797
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Danii, południowej Szwecji oraz Karelii, notowany ponadto z Afryki Północnej, Azji Mniejszej i Zakaukazia. W Polsce znany z nielicznych miejscowości w różnych częściach kraju, na ogół spotykany na terenach nizinnych. Zasiedla pola uprawne, łąki, pastwiska, zarośla i zbocza. Spotykany od maja do września na chabrach; jako miejsca połowu zwykle są wymieniane chaber bławatek — Centaurea cyanus L. i chaber łąkowy — C. jacea L. Według dawnych informacji z piśmiennictwa larwa żeruje w główkach kwiatowych, ale dane te są niepewne i wymagają potwierdzenia. Nowsze dane z Włoch i Grecji podają jako roślinę żywicielską chaber wełnisty — Centaurea solstitialis L. Roślina ta jest do nas zawleczona, rośnie na przydrożach i nasypach kolejowych. Larwa żeruje na żyłkach środkowych liści i w miarę wzrostu przechodzi do szyi korzeniowej i korzeni, niekiedy żeruje również w rdzeniu łodygi. Pełny cykl rozwojowy w warunkach południowoeuropejskich trwa około 24 dni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin-Drzetowo (Neresheimer i Wagner H. 1939), Bielinek nad Odrą (Köstlin 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Weise 1872, Neresheimer i Wagner H. 1939, Wagner H. 1941, Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Tenenbaum 1926, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Podkowa Leśna i Dembe Wielke koło Warszawy (Wanat*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1877b, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892, Gerhardt 1897, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Polentz 1933, Polentz 1936e, Polentz 1937, Polentz 1944); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Cmoluch i in. 1975), Skowronno koło Pińczowa (Wanat*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971); Beskid Zachodni: Piaski (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Trella 1936); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1912b, Gerhardt 1912d, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)