Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phymatodes (Phymatoderus) lividus (Rossi, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w zachodniej i południowej części Europy, docierający na wschód do strefy stepu w europejskiej części ZSRR aż do Wołgi; notowany poza tym z Afryki Północnej i jako importowany do Ameryki Północnej (Usa). Wydaje się, że w środkowej Europie nie jest rodzimym elementem faunistycznym — wzmianki o jego znalezieniu w Brandenburgii, Meklemburgii, Hesji, Czechosłowacji i południowozachodniej Polsce opierały się głównie na pojedynczych okazach zawleczonych w ubiegłym wieku z drewnem. Zasiedla lasy liściaste, zarośla i ogrody. Rozwój odbywa w dębach — Quercus L., wiązach — Ulmus L. i kasztanie — Castanea Mill. Larwa żeruje pod korą, drążąc kręte, miejscami szerokie chodniki naruszające drewno. Przepoczwarczenie odbywa się w drewnie. Postacie dojrzałe ukazują się wiosną i przeżywają do połowy lata. Generacja jednoroczna.
[tom 22]
Gatunek śródziemnomorski, notowany też z Krymu, Kaukazu, Zakaukazia i Afryki Północnej, nadto jako zawleczony z drewnem do Ameryki Północnej. W katalogu chrząszczy Europy Środkowej wykazany tylko jako importowany do Niemiec, Polski, Czechosłowacji, Austrii i krajów Beneluksu. W Polsce notowany ze Śląska Dolnego i Beskidu Zachodniego na podstawie dawnych, nie potwierdzonych danych i nie został zaliczony do fauny krajowej. J. Dominik i J.R. Starzyk (1983) podają, że omawiany gatunek występuje w całej Polsce (głównie w jej zachodniej części), ale sporadycznie. Tymczasowo również nie zaliczamy tego chrząszcza do fauny Polski, do czasu uzyskania konkretnych informacji o jego trwałym występowaniu.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Kotowice woj. Wrocław, Wrocław (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Legnica (Horion 1974); Beskid Zachodni: Cieszyn (Hildt 1917); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kolbe W. 1919, Horion 1951); Polska (Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987)